best free css templates


Spārīte

Engures pirmsskolas izglītības iestāde  2020/2021
Mērķis:
Sekmēt bērna vispusīgu attīstību, ievērojot bērna attīstības likumsakarības un vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē.

Spārīte Engures bērnudārzs

Kolektīvs:

Vadītāja: Sandra Ozoliņa.
Izglītības metodiķe: Linda Kotlere
Skolotājas:
Gabriela Maķevica, Gita Misjuro, Iveta Andersone, Gila Trapāne, Indra Ābele, Dace Balode, Līga Liestiņa, Anita Rozenburga, Dace Novika, Silvija Raginska.
Sporta skolotājas:
Sandra Ozoliņa, Evija Bergmane.
Mūzikas skolotāja: Arnita Freināte.
Logopēde: Evija Lagzdiņa.
Skolotāju palīgi: Inta Kundziņa, Dace Araka, Renalda Mitrofanova, Aelita Antiņa, Santa Ķiršakmene.
Medicīnas māsa: Inta Zaļuma.
Apkopēja: Baiba Busargina.
Strādnieks: Sandijs Kodoliņš.

Spārīte Engures bērnudārzs

Moto:

Mēs mācamies:
Pazīt visus saules starus kā ābecē burtus,
Rakstīt gaisā un ūdenī ar pirkstu kā zīmuli,
Saklausīt putnu valodu. Puķu valodu.
Saskaitīt gailenes. Saskaitīt zemenes.
Dalīt riekstus.
Zīmēt ar ūdens un varavīksnes krāsām.
Vingrot vējam uz mazā pirkstiņa.
Spēlēt pikošanos, skriet sunīšus, paslēpes spēlēt.
Dziedāt un dancot kā odam, kā sienāzim.
Konfekšmācību, kūkniecību, mākoņmācību.
Klausīties kā zāle dīgst un vēl, un vēl...
/ M. Laukmane /

Spārīte Engures bērnudārzs

Kontakti:

Engures pirmsskolas izglītības iestāde „SPĀRĪTE” 
Iestāde īsteno:
Vispārējo izglītības programmu, kods: 01011111. 
Adrese:
Skolas iela 10, Engure,
Engures novads, LV 3113
Tālrunis: +371 63161637
Mob. tālr.: +371 26565059
Fakss: +371 63161637
e-pasts: sparite@enguresnovads.lv
Mājas lapa: www.enguressparite.lv
Darba laiks: katru darba dienu no plkst.
7:00 – 19:00.


Dokumenti:
Dienas režīms
Iekšējie kārtības noteikumi
Pašnovērtējums
Par Covid-19 izplatības novēršanas pamatprincipu
un no tiem izrietošo prasību ievērošanu : Spiest un skatīt

Kontakti: 

Tālrunis: +371 63161637
Mob. tālr.: +371 26565059
Fakss: +371 63161637
e-pasts:
sparite@enguresnovads.lv
Mājas lapa:
www.enguressparites.lv

Adrese: 

Skolas iela 10,
Engure,
Engures pagasts,
Engures novads,
LV 3113

Svarīgi:

Visās Engures novada izglītības iestādēs pirmsskolas vecuma bērni 5 - 6 gadu vecumā, kā arī skolā 1. - 9. klases skolēni saņem brīvpusdienas.

Bankas rekvizīti:

Engures pirmsskolas izglītības iestāde „SPĀRĪTE”
Reģ.Nr.: 90002428703
Banka: Swedbank, AS, kods: HABALV22
Bankas konts: LV84HABA0551018000444 

Drošības politika.">