best free css templates


Spārīte

Engures pirmsskolas izglītības iestāde  2023/2024
Mērķis:
īstenot mūsdienīgu, kvalitatīvu izglītības procesu, kurā pedagogs veicina izglītojamā individuālo īpašību un spēju pamatizglītības uzsākšanai.

Spārīte Engures bērnudārzs

Kolektīvs:

Vadītāja: Sandra Ozoliņa.
Vadītājas vietniece izglītības jomā: Linda Kotlere
Skolotājas:
Agnese Kozlovska, Dace Novika, Iveta Andersone, Gila Trapāne, Indra Ābele, Dace Balode, Līga Liestiņa, Liene Škapare, Silvija Raginska, Elīna Arzaņājeva.
Sporta skolotājas:
Sandra Ozoliņa, Evija Bergmane.
Mūzikas skolotāja: Arnita Freināte.
Logopēde: Ance Ķirse.
Skolotāju palīgi: Santa Dumbure, Dace Araka, Renalda Mitrofanova, Aelita Antiņa, Santa Ķiršakmene.
Medicīnas māsa: Inta Zaļuma.
Apkopēja: Baiba Busargina.
Strādnieks: Sandijs Kodoliņš.

Spārīte Engures bērnudārzs

Moto:

Mēs mācamies:
Pazīt visus saules starus kā ābecē burtus,
Rakstīt gaisā un ūdenī ar pirkstu kā zīmuli,
Saklausīt putnu valodu. Puķu valodu.
Saskaitīt gailenes. Saskaitīt zemenes.
Dalīt riekstus.
Zīmēt ar ūdens un varavīksnes krāsām.
Vingrot vējam uz mazā pirkstiņa.
Spēlēt pikošanos, skriet sunīšus, paslēpes spēlēt.
Dziedāt un dancot kā odam, kā sienāzim.
Konfekšmācību, kūkniecību, mākoņmācību.
Klausīties kā zāle dīgst un vēl, un vēl...
/ M. Laukmane / Izglītības iestādes misija: Pirmsskola kā pagasta kultūrizglītības iestāde, kurā izglītojamiem ir iespēja attīstīties veselīgā, dabiskā, drošā, pašapziņas veicinošā vidē respektējot izglītojamo individuālo īpašību un spēju attīstību. Izglītības iestādes vīzija: Organizācija, kura iet līdzi straujo pārmaiņu vējiem, vienlaicīgi turoties pie vērtībām, kas nemainās. Izglītības iestādes vērtības: Sadarbība, radošums, labsajūta.

Spārīte Engures bērnudārzs

Kontakti:

Engures pirmsskolas izglītības iestāde „SPĀRĪTE” 
Iestāde īsteno:
Vispārējo izglītības programmu, kods: 01011111. 
Adrese:
Skolas iela 10, Engure,
Engures pagasts
Tukuma novads, LV-3113
Tālrunis: +371 63161637
Fakss: +371 63161637
e-pasts: sparite@tukums.lv
Mājas lapa: www.enguressparite.lv
Darba laiks: katru darba dienu no plkst.
7:00 – 19:00.

Kontakti: 

Tālrunis: +371 63161637
Fakss: +371 63161637
e-pasts:
sparite@tukums.lv
Mājas lapa:
www.enguressparites.lv

Adrese: 

Skolas iela 10,
Engure,
Engures pagasts,
Tukuma novads,
LV-3113

Svarīgi:

Visās Tukuma novada izglītības iestādēs pirmsskolas vecuma bērni 5 - 6 gadu vecumā, kā arī skolā 1. - 9. klases skolēni saņem brīvpusdienas.

Bankas rekvizīti:
Tukuma novada pašvaldība,
Engures pirmsskolas izglītības iestāde „SPĀRĪTE”
Reģ.Nr.: 90000050975
Banka: Swedbank, AS, kods: HABALV22
Bankas konts: LV17HABA0001402040731 

Drošības politika.">