simple web templates

Iestādē darbojas 5 grupas, kuras apmeklē bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem, kopumā iestādi apmeklē 102 bērni.
Iestādē strādā radošs un atraktīvs kolektīvs, kas rotaļu veidā palīdz pirmsskolas vecuma bērniem apgūt lielās dzīves skolas gudrības. Kopīgās rotaļās izzinām dabu un apkārtējo pasauli, iepazīstamies ar grāmatu pasauli, attīstam valodu, iepazīstamies ar skaitļu pasauli, iepazīstamies ar latviešu tautas folkloru un tradīcijām. Bērnudārzā darbojas angļu valodas interešu izglītības pulciņš, ko vada skolotāja Lolita Dreiberga no svešvalodu mācību centra "Cita klasīte". 

Spārīte Engures PII

Zīļuks

1,5 - 3 gadi
Skolotājas:
Gita Misjuro,
Silvija Raginska 
Skolotāja palīgs:
Inta Kundziņa

Spārīte Engures PII

Taurenis

5 - 6 gadi
Skolotājas:
Anita Rozenburga,
Līga Liestiņa
Skolotāju palīgs:
Dace Araka

Spārīte Engures PII

Zemene

4 - 5 gadi
Skolotājas:
Indra Ābele,
Dace Balode
Skolotāju palīgs:
Aelita Antiņa

Spārīte Engures PII

Bitīte

6 - 7  gadi
Skolotājas:
Dace Novika,
Gabriela Maķevica  
Skolotāju palīgs:
Santa Ķiršakmene 

Spārīte Engures PII

Pūcīte 

3 - 4 gadi
Skolotājas:
Iveta Andersone,
Gila Trapāne
Skolotāju palīgs:
Renalda Gipsle

Kontakti: 

Tālrunis: +371 63161637
Mob. tālr.: +371 26565059
Fakss: +371 63161637
e-pasts:
sparite@enguresnovads.lv
Mājas lapa:
www.enguressparites.lv

Adrese: 

Skolas iela 10,
Engure,
Engures pagasts,
Engures novads,
LV 3113

Svarīgi:

Visās Engures novada izglītības iestādēs pirmsskolas vecuma bērni 5 - 6 gadu vecumā, kā arī skolā 1. - 9. klases skolēni saņem brīvpusdienas.

Bankas rekvizīti:

Engures pirmsskolas izglītības iestāde „SPĀRĪTE”
Reģ.Nr.: 90002428703
Banka: Swedbank, AS, kods: HABALV22
Bankas konts: LV84HABA0551018000444 

Drošības politika.">